Friluftsleir for barn

Friluftsliv er alltid litt kulere uten mor og far!

Jeg prøver å arrangere friluftsleir for barn og unge i alle skoleferier.

Neste leir 26 og 27 februar. Mandag og tirsdag uke 9.

Friluftsleir er et fristed for barn og unge fra foreldre, mobiltelefoner og nettbrett. 

Leiren har alltid base hjemme hos meg på Ustaoset. Herfra drar vi ut i fjellet eller ned på vannet for å være ute hele dagen.

Om sommeren varer leiren i tre dager og avsluttes alltid med en natt i telt, i de andre årstider pleier leiren å vare i 2 dager. 

Sommer 2022 hadde jeg for første gang også leir for dem på 7 og 8 år. Dette fungerte også godt, men mulig at neste leir for de små først er neste sommer 2023. 

Program for leir i sommerhalvåret: kano, fiske, fjelltur, badstue, bade, leirliv, matlaging på bål og stormkjøkken. 

Program for leir i vinterhalvåret: ake, ski, badstue, isbade, isfiske, trugetur, grave hule, matlaging på bål og stormkjøkken. 

Friluftsleir er lek og læring. Her får barna prøve ulike aktiviteter og opplevelser de kan vokse på og føle mestring.